Hoe uw vraag in te dienen?

De snelste manier om uw juridische probleem op te lossen is eerst dit contactformulier volledig in te vullen en te verzenden. Dit kost u niets en u krijgt kosteloos een reactie van een jurist. Wij zijn strikt onafhankelijk en zijn op geen enkele wijze gelieerd aan partijen in de verzekeringsbranche. U hoeft zich bij ons (anders dan bij veel anderen) ook niet te registreren of in te loggen of akkoord te gaan met voorwaarden. Wij zullen u vervolgens kunnen helpen bij het vinden van een betaalbare en passende oplossing voor uw probleem. U wordt door verzending tot niets verplicht en u behoudt het recht te beslissen zelf door te gaan met uw zaak of deze voor te leggen aan een advocaat of andere rechtshulpverlener. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en wij nemen hierover geen contact op met derden.

Contactformulier


 een rechtsbijstandverzekering
 een vrije advocaatkeuze
 een second opinion
 geschillenregeling
 een andere schadekwestie (bijv. brand, letsel, ongeval, inbraak, boot, bedrijfsschade)
 hulp bij uw advocaatkeuze
 een procedure bij het Kifid of een andere juridische procedure
 overig

*

Uw telefoonnummer *

Uw e-mailadres *

Omschrijving van de zaak en uw vraag/klacht daarover *

 Ik ben mij er van bewust dat ik met het indienen van deze aanvraag mijn zaak nog niet heb overgedragen. Het veiligstellen van eventuele termijnen blijft geheel mijn eigen verantwoordelijkheid.


Voorwaarde voor een reactie onzerzijds is dat uw vraag/klacht ligt binnen onze specialismen en (indien het schade betreft) het schadebedrag meer dan euro 1.000,= bedraagt. Bedraagt de schade minder dan achten wij ons vrij niet op uw verzoek te reageren.